Списание

Български ловец

Разкази и фотографии за ловни подвизи. Представяне на ловни оръжия. Кинология. Конкурси и обяви.

60.00 лв.
60.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български медицински журнал

Съдържа оригинални научни публикации на български автори в областта на медицината и здравеопазването.

30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Българска етнология

В списанието се поставя акцент върху резултати от изследването на българската традиционна материална и духовна култура, на етнодемографската, културно-битовата и етнопсихологическата характеристика на българите.

48.00 лв.
48.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български дипломатически преглед

Списанието излиза от ноември 2001 г. на три езика: български, английски и руски и се разпространява в над 100 държави в целия свят; неговите броеве достигат до бюрата на десетки държавни и правителствени ръководители, стотици дипломати - български и чуждестранни, хиляди читатели от различни социални групи, списанието постъпва в над 50 елитни световни университетски библиотеки на всички континенти.
Сред авторите на списанието се нареждат посланниците на чуждестранните мисии, акредитирани в България, университетски учени и преподаватели, специалисти в областта на международното право и дипломацията.
Списание “Български дипломатически преглед” предоставя изключително положителна информация за вътрешно и външнополитическия живот на република България.

64.00 лв.
64.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български език

В списанието се публикуват статии, посветени както на съвременното състояние, така и на историческото развитие на българския език. Дават се указания по въпросите на правилността и чистотата на родния език.

50.00 лв.
50.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Библиотека

Единственото специализирано българско издание за библиотечна теория и практика с 50-годишна история. Сътрудници на списанието и членове на редакционната колегия са най-известните представители на библиотечната, библиографската и информационната наука у нас.

57.60 лв.
57.60 лв.

За какъв период ще е абонамента

Библиотека Български счетоводител

Информационно и коментарно издание за практическо счетоводство и данъци. Всеки абонат получава 13-а книжка Годишник на счетоводителя.

104.00 лв.
104.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Бизнес секретар

Списанието предлага актуална информация, засягаща обучението по стенография, машинопис, кореспонденция и компютърна текстообработка.

22.00 лв.
22.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Биология, екология, биотехнология

Специализирано научно-методическо списание за учители по биология, за новости в науката и методиката на обучението.

28.00 лв.
28.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Блясък

Абонамент за списание Блясък
Абонамент за списание БлясъкАбонамент за списание БлясъкАбонамент за списание БлясъкАбонамент за списание Блясък

Водещо издание за свободното време. Тематика са новините, стилът на живот и успехите на световни и български знаменитости .

29.95 лв.
29.95 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости