Български език и литература

Списание за литературна теория, история и критика, за лингвистика и за методика на тяхното преподаване в средното училище, за учебни програми и учебници.

Цена: 30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
66
Броя годишно: 
6