Списание

Вътрешен одитор и финансов контрол

Специализирано издание на Института на вътрешните одитори в България. Предназначено е за вътрешни одитори от публичния сектор, банките и търговските дружества, преподаватели и студенти по одит, финансов контрол и счетоводство.

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Галерия Бродерия

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Бърборино

За деца от 4 до 8 години 40 страници, цветно Подходящи четива и стихове; забавни игри и занимания, чрез които децата се запознават със света около себе си и се подготвят за училище; много конкурси и награди

34.00 лв.
34.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Везни

Месечно издание за литература, критика, изкуство и философия.

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Вкусна трапеза

8.00 лв.
8.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български тютюн

Специализирано издание на Булгатабак Холдинг.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български фолклор

Теоретично издание по проблемите на фолклористиката. Ориентирано е към широк кръг научни дисциплини -етнология, антропология, културология и др.

20.00 лв.
20.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Българско музикознание

Публикува оригинални научни студии и статии в областта на музикалната теория, етномузикологията, музикалната история, когнитивистиката, информационното моделиране, музикалноизпълнителското изкуство и др., посветени на българската и световната музикална култура от миналото и съвременността.Насочено е към специалисти и любители.

28.80 лв.
28.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български език и литература

Списание за литературна теория, история и критика, за лингвистика и за методика на тяхното преподаване в средното училище, за учебни програми и учебници.

30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български законник

Списанието на българските счетоводители. Месечно списание за практическо счетоводство. В него ще намерите пълните текстове на новите закони, придружени от експертни коментари. Въпроси и отговори на читатели по счетоводство, данъци, трудово и търговско право, осигуряване. Решения по данъчни, трудовоправни и др. дела на ВАС и ВКС. Обширен справочник на счетоводителя.

198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости