Списание

Government Securities Market

Издание на Българската народна банка.

63.64 лв.
63.64 лв.

За какъв период ще е абонамента

HELLO! BG

Абонамент за списание Биограф Hello!
Абонамент за списание Биограф Hello!Абонамент за списание Биограф Hello!Абонамент за списание Биограф Hello!Абонамент за списание Биограф Hello!Абонамент за списание Биограф Hello!

Оперативна и подробна информация за живота на звездите

48.00 лв.
48.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Фондове Програми Проекти - финансиране, разработване, управление

120.00 лв.
120.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Счетоводна политика

Специално издание за въвеждане на международните счетоводни и одиторски стандарти в България за тези, които искат и трябва да знаят повече от другите за новите принципи и подходи в счетоводството.

187.00 лв.
187.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Растениевъдни науки

Специализирано издание по въпросите на селекцията, семепроизвод-ството, новите сортове и новите технологии в растениевъдството. Статиите са с резюмета на руски и английски език.

90.00 лв.
90.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

РЕЦЕПТИ

За трапезата, здравето и красотата.

12.00 лв.
12.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Правна мисъл

Орган на Института за правни науки при БАН, публикува анализи на норамативни актове и съдебната практика, изследвания на чуждестранни юристи, рецензии, биографии, научна информация.

20.00 лв.
20.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Психоанализа

84.00 лв.
84.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Механизация на земеделието

Списанието е предназначено за инженери, специалисти и ръководители на земеделски стопанства, фирми по механизация и сервиз, производители и експлоататори на земеделска техника, учени, студенти и др.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Моето дете

19.95 лв.
19.95 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости