ПОЛИТИКА НА СЕКРЕТНОСТ

abonamenti.com събира специфична лична информация от клиентите на сайта (като име, адрес, възраст, пол, покупки, e-mai и др.). Ние използваме тази информация, за да изпълняваме поръчките точно и бързо, за да предоставим по-добри услуги на клиентите си, за да подобрим съдържанието на сайта, така че да удовлетворим максимално изискванията на клиентите си. С попълването на формите в този сайт и отпечатаните формуляри Вие удостоверявате че сте съгласни тази информация да се използва за обслужване на абонамента Ви, за получаване на допълнителни безплатни материали в съответствие със Закона за защита на личните данни. В съответствие със Закона за защита на личните данни и защото ценим високо желанието за секретност на Вашите данни, Ви предостваяме възможността да Ви махнем от маркетинговите бази данни, предоставяни на други бизнеси, компании и трети лица: за целта моля да ни изпратите e-Mail на [email protected] с това Ваше желание. Също така можете да се отпишете от мейл листите, за промоции и нови продукти и услуги като ни изпратите e-Mail на [email protected] с това Ваше желание. По всяко време можете да промените данните си в нашите бази данни.

Като допълнение към личната информация, abonamenti.com може да събира и допълнителна информация от потребителите на сайта (като възраст и пол), за да подобри съдържанието на сайта, оферти на продукти, промоционални и маркетингови нужди. abonamenti.com може също да използва тази информация за обобщени справки за потребителите си. Тези справки са анонимни и не съдържат личната информация.

Въпреки гореизложеното , ние се отнасяме с респект към потребителите на нашия сайт, abonamenti.com и Артефакт ООД си запазва правото да разкрива всяко съдържание, записи, или електронна комуникация от всякакъв вид (включително лична информация или лична комуникация изпратена до нашия сайт): (1) за да отговори на всеки закон, правила, или правителствено искане; (2) ако такова разкриване е необходимо за нормалната работа на сайта; или (3) за да защитим правата и собствеността на abonamenti.com, Артефакт ООД или потребителите, спонсорите, провайдърите, лицензиантите, или търговците. Артефакт ООД /abonamenti.com също си запазва правата да откаже поръчки или да поиска допълнителна информация от всеки потребител.

    Благодарим Ви за посещението на нашия сайт!

Желаем Ви приятни мигове в необятното информационно пространство на българската и чужда периодика!