български

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2011 г.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Дакси - Карта за предплатен достъп до всички бази 25 лв

Достъп до ДАКСИ ГЛОБАЛ, компютърен ДВ - Официален и Неофициален раздел, Закони

25.00 лв.
25.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Актове и протоколи за строителството по Наредба № 3 - CD

15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Безопасност на труда в строителството (Сборник наредби.)

Сборник с нормативи и образци по безопасност на труда, включва и Наредба ¹ 2 за безопасност при СМР.

9.00 лв.
9.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Договарянето - хитрини и капани на CD

54.00 лв.
54.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Вълшебна бримка

12.00 лв.
12.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Геодезия, картография и земеустройство

40.00 лв.
40.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Геомедия

27.00 лв.
27.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Бюджетът

Месечно информационно издание на Министерството на финансите.

70.00 лв.
70.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Виц парад шоу

15.60 лв.
15.60 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости