български

Е и М Еврообразование

72.00 лв.
72.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Дакси - Карта за предплатен достъп до всички бази 25 лв

Достъп до ДАКСИ ГЛОБАЛ, компютърен ДВ - Официален и Неофициален раздел, Закони

25.00 лв.
25.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Актове и протоколи за строителството по Наредба № 3 - CD

15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Безопасност на труда в строителството (Сборник наредби.)

Сборник с нормативи и образци по безопасност на труда, включва и Наредба ¹ 2 за безопасност при СМР.

9.00 лв.
9.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Договарянето - хитрини и капани на CD

54.00 лв.
54.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Електрически уредби и съоръжения - наредби за проектиране, изграждане и експлоатация - №4, №14 и №8

Наредби за проектиране, изграждане и експлоатация.

8.40 лв.
8.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

28.20 лв.
28.20 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Кофражи и скелета - проф. Киров

16.80 лв.
16.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости