български

КЛУБ ОРЪЖИЕ

Списание за любители и специалисти

60.00 лв.
60.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Критика и хуманизъм

Абонамент за списание "Критика и хуманизим"
Абонамент за списание "Критика и хуманизим"Абонамент за списание "Критика и хуманизим"Абонамент за списание "Критика и хуманизим"Абонамент за списание "Критика и хуманизим"Абонамент за списание "Критика и хуманизим"Абонамент за списание "Критика и хуманизим"
57.60 лв.
57.60 лв.

За какъв период ще е абонамента

Математически форум

6.00 лв.
6.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Механизация на земеделието

Списанието е предназначено за инженери, специалисти и ръководители на земеделски стопанства, фирми по механизация и сервиз, производители и експлоататори на земеделска техника, учени, студенти и др.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Моето дете

19.95 лв.
19.95 лв.

За какъв период ще е абонамента

Избрано плетиво

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ ТРУД И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Desktop при месечна актуалицация със CD /за стари абонати/

Всичко за трудовите отношения и държавната служба; за заплащането на труда; за здравословните и безопасни условия на труд; за заетостта; за социалното и здравно осигуряване и за социалното подпомагане

306.00 лв.
306.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ ТРУД И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Desktop с актуализация по интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за трудовите отношения и държавната служба; за заплащането на труда; за здравословните и безопасни условия на труд; за заетостта; за социалното и здравно осигуряване и за социалното подпомагане

270.00 лв.
270.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с актуализация по Интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с месечна актуализация със CD /за стари абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

234.00 лв.
234.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости