Даниел СГ - Примерни длъжностни характеристики - строителство, контрол, надзор + CD

Съставени в съответствие с методологията, структурата и кодовите таблизи на националната квалификация на професиите и длъжностите от 2006 г. на МТСП.

Цена: 36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
6538
Броя годишно: 
1