Списание

Archaeologia Bulgarica

72.00 лв.
72.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Списанието публикува материали в областта на приложната лингвистика, методиката на чуждоезиковото обучение, рецензии, информация.

28.00 лв.
28.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Юридически свят

Публикуват се статии и студии по въпросите на правната наука, законодателството, юриспруденцията, юридическото образование. Особено внимание се обръща на съвременните процеси в света на правото, вкл. на правните реформи в страната, и на сближаването на законодателството на РБ с правото на ЕС.

15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ACTA MEDICA BULGARICA

Съдържа авторски статии от водещи български медицински специалисти, отразяващи върховите постижения на българската медицина наука и практика. Публикуват се материали, отразяващи резултати от експериментални проучвания, клиника и казуистика.

20.00 лв.
20.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Цар кулинар

Царят на кулинарните издания предлага оригинални рецепти за всеки ден, за всеки дом, за всеки вкус; съвети за здраве и красота; плетива; кръстословици и много конкурси с големи награди!

18.00 лв.
18.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Целулоза и хартия

52.00 лв.
52.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Черно и бяло - поглед на жена

50.00 лв.
50.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ЧИТАЛИЩЕ

Най-дълголетното издание в българската периодика, съхранило и пренесло през своята 130-годишна история стародавните български традиции. На страниците му са намерили изява едни от най-изтъкнатите интелектуалци от Възраждането до наши дни. Едно от малкото издания, отразяващи проблемите на читалищата в България и чужбина.

30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Човешки ресурси

Представени са практическият опит на наши фирми в подбора на персонала, оценка на нуждите от обучение, както и материали от европейски и световни конгреси по мениджмънт на човешките ресурси.

120.00 лв.
120.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Човешки ресурси кн.тяло+CD

Специализирано издание с рубрики Стратегии и практики;Образование и квалификация;Атестация и кариера на служителите;Бизнес психология;Трудови правоотношения;Обществено осигуряване и др.

140.00 лв.
140.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости