Списание

GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT-BNB and MF

Издание на Българската народна банка.

268.08 лв.
268.08 лв.

За какъв период ще е абонамента

Journal of Balkan Ecology

288.00 лв.
288.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

MATHEMATICA BALKANICA

В списанието се публикуват статии от областта на математиката и информатиката. Те се публикуват в международни реферативни списания на английски език.

60.00 лв.
60.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

AUTO BILD

Най-популярното немско автомобилно списание.

0.00 лв.
0.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Archaeologia Bulgarica

72.00 лв.
72.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Bulgarian diplomatic review

Списанието излиза от ноември 2001 г. на три езика: български, английски и руски и се разпространява в над 100 държави в целия свят; неговите броеве достигат до бюрата на десетки държавни и правителствени ръководители, стотици дипломати - български и чуждестранни, хиляди читатели от различни социални групи, списанието постъпва в над 50 елитни световни университетски библиотеки на всички континенти.
Сред авторите на списанието се нареждат посланниците на чуждестранните мисии, акредитирани в България, университетски учени и преподаватели, специалисти в областта на международното право и дипломацията.
Списание “Български дипломатически преглед” предоставя изключително положителна информация за вътрешно и външнополитическия живот на република България.

64.00 лв.
64.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Bulgarian Geophysical Journal

56.00 лв.
56.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Bulgarian Historical Review

Академично издание за българска, балканска и обща история от античността до най-новото време, утвърдено сред българската и международната научна общност.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Bulgarian Journal of Agricultural Science

Списанието публикува научни статии на автори от цял свят по въпросите на аграрната и свързаните с нея науки, поради което има широк кръг от потребители. Разпространява се на всички континенти и материалите му се индексират от CABI, AGRIS, BIOSIS др. научно-информационни международни институции.

120.00 лв.
120.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Bulgarian journal of ecological science

Издание на Националния център за аграрни науки.

160.00 лв.
160.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости