Правна теория и практика

Дори да не сте юрист, тези списания и справочници се отнасят за нормативната уредба, законите, съдебната система и практика.

Решения на КС по въпросите на Наказателния процес

15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Обществени поръчки

240.00 лв.
240.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български законник + Седмичен законник + Главен счетоводител

464.40 лв.
464.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български законник + Седмичен законник

366.00 лв.
366.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Административно право и процес

12.00 лв.
12.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Юридически свят

Публикуват се статии и студии по въпросите на правната наука, законодателството, юриспруденцията, юридическото образование. Особено внимание се обръща на съвременните процеси в света на правото, вкл. на правните реформи в страната, и на сближаването на законодателството на РБ с правото на ЕС.

15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Търговско право

Анализи, правна уредба, ценни книжа, дискусии, банково право, съдебна и арбитражна практика, архив.

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Съвременно право

В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина. Списанието има няколко постоянни рубрики статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство; критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството; сближаване на българското законодателство с правото на ЕС; усъвършенстване на законодателството; дискусии; чуждестранен опит; критика и научен живот; новоизлязла правна литература.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Правен свят

Списанието е единственият специализиран информационен източник за право, публицистика, дискусии и забава. Насочено е към всички юристи, като по интересен и популярен начин дава информация за развитието на съдебната система, законодателството, взима становище по интересни дела, проблеми сред юристите, публикува интервюта с най-известните юристи, разглежда недостатъците в правораздаването, оценява професионалното развитие и правилността на избора на юристи на ръководни постове. Представя най-интересните дела в чужди държави. Периодично списанието организира социологически проучвания, които се препечатват и от други медии. Част от материалите се превеждат и доставят на английски за високопоставени чужденци.

55.00 лв.
55.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Общество и право

Интервюта с известни юристи и забележителни личности. Журналистически разследвания. Дискусии и анализи по законодателни проблеми. Юридически коментари. Правни консултации. Криминални разкази.

52.80 лв.
52.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости