СРОКОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми посетители на сайта, за неопределено време поръчки за абонамент няма да се приемат. Моля да ни извините за неудобството!

Чл. 1: Приложение: Настоящите общи условия за продажба на абонаменти се прилагат при всички сделки на абонамент, сключени между “Артефакт” ООД и носителя на поръчката (АБОНАТА).

Чл. 2: Поръчка: “Артефакт” ООД се ангажира да приеме поръчка на АБОНАТА според настоящите общи условия. Потвърждавайки абонамента, АБОНАТЪТ потвърждава и приемането на тези условия, които са публикувани на фирмения сайт.

Начините за поръчване са следните:

  • По телефон ­­ - няма възможност
  • По факс ­ - няма възможност
  • По e-mail: [email protected]
  • По Интернет ­ www.abonamenti.com
  • По пощата на адрес: ­ - няма възможност

Чл. 3: Доставка и срокове: “Артефакт” ООД е официален абонаментен партньор на издателите, вносителите и разпространителите (доставчиците), чиито издания са включени в периодичния каталог на “Артефакт” ООД ­ “АБОНАМЕНТИ 2009-10”, с ISSN 1312-823 X и на сайта www.abonamenti.com. В това си качество „Артефакт” ООД се явява посредник между трите страни: издателите или вносителите, разпространителите (доставчиците) и АБОНАТА. Сроковете, цените и условията за абонамент са определени от самите издатели и техните разпространители и по тази причина могат да се различават според мястото и условията за доставка. Договора за абонамент се сключва само за конкретен адрес и конкретни издания и цените и условията за доставка може да претърпят промяна при промяна на адреса за доставка или изданията. „Артефакт” ООД си запазва правото да начислява цени за доставка, отделно от цената на абонамента преди сключването на договора или при промяна на условията в него.

Доставката може да се извършва както от служители на „Артефакт” ООД, така и от други подизпълнители - абонаментни или куриерски фирми, за които „Артефакт“ ООД прецени за всеки конкретен случай. Условията за доставка зависят от конкретния доставчик, който извършва доставката. АБОНАТА е длъжен да осигури достъп до пощенската си кутия или да определи представител, който да получава изданията лично. Стандартната доставка се извършва между 06.30 и 9.00ч. на адреса изрично упоменат от АБОНАТА върху поръчката и е до пощенската кутия или до определен от АБОНАТА представител на етаж ниво сутерен. Всекидневниците от САЩ, Западна Европа се доставят на сутринта след датата на публикуване, а руските издания ­ веднъж седмично. “Артефакт” ООД поема отговорността за недоставени издания само в случаите, когато това е по нейна вина, но не и когато това става по вина на самия издател или подизпълнител, към когото е насочено обслужването на абонамента, както и при наличие на необезопасени условия за доставка от страна на клиента (необезопасена пощенска кутия и др.). Всички различни начини на доставка: на определен етаж, в определен час и др. са в сферата на специалните доставки и за тях се заплаща допълнително, съгласно тарифите за куриерски доставки на “Артефакт” ООД или на оторизирания от него доставчик.

Стандартният абонамент на български периодични издания започва от 01.01.2012 г. и приключва на датата, заявена от клиента. Стартирането на абонамент по-късно от горепосочената дата е възможно при предоставени цени за абонамент за съответния период. Абонаментът на някои чужди заглавия стартира от 4 до 16 седмици след заявката. При забавяне стартирането на издание повече от 16 седмици и отказ от страна на АБОНАТА, сумата се възстановява само след издължаване от страна на издателя (доставчика) към “Артефакт” ООД за същото издание или при заявка на друг абонат за същото издание. Печатната периодика се изпраща чрез въздушен, морски и сухопътен транспорт, както и чрез световната пощенска мрежа. В случай на недоставяне на брой по вина на “Артефакт” ООД, абонаментният период се удължава чрез компенсация на недоставените бройки.

Чл. 4: Цени: Всички посочени цени са с ДДС, включват доставка в дните от понеделник до събота включително. При желание от страна на АБОНАТА е възможна неделна доставка, която се заплаща отделно, съобразно тарифите на съответният доставчик. За населените места, в които „Артефакт” не може да осигури доставка, както и за абонаменти в чужбина се начисляват пощенски разходи в зависимост от периодичността на изданието и неговата тежина. Абонаментните цени могат да бъдат променяни от издателите във всеки един момент и то без предизвестие като в Проформа-фактурата ще фигурират тарифите валидни към момента на поръчката. “Артефакт” ООД гарантира запазването на тази цена за целия абонаментен период, независимо от по-късни увеличения на коричната или абонаментната цена. Всички поръчки се фактурират в лева и са платими в лева. Цената се заплаща предварително и изцяло в петдневен срок от получаването на Проформа-фактурата. Абонаментните цени на някои вносни издания са калкулирани при курс на долара спрямо лева 1.40, а на английската лира 2.80. При увеличаване на курса с повече от 5 стотинки тези цени е възможно да претърпят корекции.

Чл. 5: Потвърждение на поръчката: Подписвайки обратната разписка на Проформа-фактурата АБОНАТЪТ потвърждава поръчката и декларира, че приема настоящите общи условия напълно и без резерви. Абонатът остава задължен да заплати поръчката от момента на подаването и по упоменатите в общите условия начини. Поръчка от Интернет се счита за валидна при изпращане на проформа-фактура от страна на доставчика. “Артефакт” ООД си запазва правото да отказва поръчки за абонамент, ако начинът на доставка е обективно затруднен, адресът е крайно отдалечен от стандартните ни маршрути или абонаментната стойност спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована.

Чл. 6: Плащане на поръчката: Поръчката е валидна след получаване на плащането по нея. Начините на плащане са следните:

  1. В брой на адреса на АБОНАТА: След предварително уточняване и приемане на поръчката по телефон представител на “Артефакт” ООД ще посети АБОНАТА на следващия ден с изготвения документ и ще инкасира сумата. Това е удобна форма на разплащане за фирми, възрастни хора и инвалиди. За абонаменти на стойност под 100 лв. посещението на куриер се заплаща, съгласно тарифите на “Артефакт” ООД;
  2. В брой в офиса на “Артефакт” ООД или неговите клонове;
  3. С платежно нареждане в 5 дневен срок от изпращане на проформа-фактура, която е спецификация за поръчаните издания, основание за плащане и се доставя на адреса на АБОНАТА срещу подпис, изпраща се по e-mail или факс. Потвърждаването на поръчката от страна на клиента е задължително, съгласно посочените изисквания в проформата. Данъчна фактура се изпраща след получаване на превода.
  4. Чрез e-Pay (най-лесният и удобен начин за плащане) ­ подробности на www.abonamenti.com.

Чл. 7: Гаранция за удовлетвореност: “Артефакт” ООД се грижи за АБОНАТА през целия абонаментен период. Ако той желае да се осведоми за нещо, да смени адреса на доставка, даде рекламация за неполучен брой ­ служителите от отдел “Връзки с клиенти” са негово разположение. В някои случаи “Артефакт” ООД може да прехвърли отговорност на цитирания в чл.3 подизпълнител.

Приемат се за основателни следните рекламации за недоставени бройки ­ в деня на излизането на всекидневник, до 7 дни ­ на седмичник и до 45 дни ­ на месечник.

Всички продукти на “Артефакт” ООД са чисто нови и с гарантиран произход ­ доставени от издателя. Фирмата предоставя гаранцията “Пълна удовлетвореност”. Ако абонаментът не отговаря на очакванията на АБОНАТА, то той следва да уведоми за това с писмо или и-мейл. Ще му бъде предоставено решение друго издание от каталога на “Артефакт” ООД или ще бъдат направени постъпки пред съответния издател или подизпълнител и ще се изиска възстановяване на сумата за оставащите неизпратени бройки по абонамента. Гогато това стане и на абоната ще бъдат възтановени сумите.

Чл. 8: Отговорност: Предлаганите заглавия по абонамент от “Артефакт” ООД са на база информация от самите издатели или подизпълнители. “Артефакт” ООД не е отговорен за тяхното съдържание. “Артефакт” ООД не носи отговорност за материали, публикувани в периодичните печатни издания, които накърняват интересите на АБОНАТА. “Артефакт” ООД е доставчик на услуги и неговата роля се заключава в приемането и обработката на поръчката, заявяването на абонамента към издателя или подизпълнителя и следене за ритмичната доставка през целия абонаментен период осъществявана от подизпълнителя. Проформа-поръчката в “Артефакт” ООД има силата на договор, според който фирмата поема отговорността за недоставени издания, за забавяне на доставката на издания или за издания с нарушен търговски вид, с изключение на случаите, когато това става не по нейна вина. В тази връзка фирмата не може да бъде отговорна за издателски или подизпълнителски грешки или липси, дължащи се на икономически затруднения (издателят е в ликвидация например), както и форсмажорни обстоятелства или действия на трети страни (печатници, превозвачи и др). Издателят единствен осигурява гаранция срещу фабрични и скрити дефекти.

Чл. 9: Защита на личните данни: “Артефакт” ООД обработва цялата информация свързана с АБОНАТА при спазване на стриктни норми за конфиденциалност, съгласно Закон за защита на личните данни (в сила от 01.01.2002 г. обн. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002 г., изм. ДВ. бр.70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ. бр.93 от 19 октомври 2004 г., изм. ДВ. бр.43 от 20 май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г.). Когато се сключва абонамент от него се изисква само информация свързана с фактурирането и доставката (фирма, име, фамилия, адрес по регистрация, търговски адрес, Булстат, телефон, и-мейл и т.н.) “Артефакт” ООД управлява база данни със свои клиенти и се ангажира да прилага адекватни технически мерки с оглед защитата на данните от личен характер. АБОНАТЪТ дава съгласие да участва в тази база данни. Посредством “Артефакт” ООД е възможно АБОНАТЪТ да получава предложения от други организации или нови абонаментни оферти чрез мейл, телефон или писмо. При желание всеки потребител може да изиска премахването на неговите данни от администратора на услугата. За всякакви въпроси, отнасящи се до личните данни на АБОНАТА ­ изпратете мейл на: [email protected] или пишете на следния адрес: “Артефакт” ООД, ул. Хубавка 8, 1111 София

Чл. 10: Право и юрисдикция: Всички клаузи в настоящите общи условия са в синхрон с действащото законодателство на Република България. Всякакви спорове ще бъдат отнесени за решаване от компетентния съд.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Добре дошли в сайта abonamenti.com ("Сайта"). Моля, прегледайте тези условия, които ще Ви водят при използването и пазаруването на продукти от нашия сайт. Моля да се отбележи, че използването на този сайт Ви обвързва със следния договор ("Договорът").

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Докато ние каним потребители от всички възрасти да се наслаждават на сайта, лица под 18 години нямат право да въвеждат лична информация без знанието и изричното разрешение за това на родителите/настойниците им. Ако сте на възраст под 18 години и искате да използвате активно нашия сайт, моля помолете вашите родители/настойници за разрешение и за помощ в този процес.

Ние можем да променяме условията за използване на сайта. Използването на сайта Ви обвързва с последните валидни условия - така както са били променени последно. Ние можем да променяме, местим, добавяме и изтриваме части от нашия сайт от време на време.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Докато не е отбелязано друго, всички материали, включващо картинки, илюстрации, дизайн, иконки, снимки, текстове и други материали които се появяват в сайта ("Съдържанието") са с авторски права, запазени марки, търговско представяне и/или интелектуална собственост притежавана, контролирана и лицензирана от Артефакт ООД. Сайтът е защитен с авторски права. Съдържанието на части от нашия сайт, и целия сайт като цяло, са предназначени за лично, некомерсиално (различно от закупуването на продукти и услуги) използване. Вие нямате право да възпроизвеждате, публикувате, предавате, разпространявате, показвате, променяте, създавате производни продукти, да продавате или участвате в продажба, или използвате като цяло или отчасти, на каквато и да е част от Съдържанието на сайта или на софтуер свързан с него.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Тъй като сайта съдържа връзки към външни сайтове, за чието съществуване и съдържание Артефакт ООД не носи никаква отговорност, каквито и да са отношения трябва да се обърнете към собствениците на тези сайтове. Вие съзнавате и се съгласявате , че Артефакт ООД не е отговорен за съдържанието на тези сайтове или връзките към които те водят.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

При използването на сайта, може да Ви бъде поискано да ни предостваите информация за Вас и нейното използване се ръководи от Политика за конфиденциалност. Вие съзнавате и се съгласявате , че вие сте единствено отговорен за точността и съдържанието на тази информация.

ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА (DISCLAIMER)

ТОЗИ САЙТ И СЪДЪРЖАНИЕТО МУ СА ИЗЛОЖЕНИ НА БАЗА 'КАКТО СА' БЕЗ КАКВИТО И ДА СА ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е РОД, КАКТО ИЗРИЧНИ ТАКА И ПРОИЗВОДНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ КАКВИТО И ДА СА ОГРАНИЧЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ УДОБСТВА ЗА ОСОБЕНИ ЦЕЛИ. ВИЕ СЪЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА САМО НА СВОИ РИСК, КОЕТО ПРЕДПОЛАГА ПЪЛНА ВАША ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ПОДДЪРЖАЩИ, РЕМОНТНИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВОТО И ДА Е ОБОРУДВАНЕ СВЪРЗАНО С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, И ЧЕ АРТЕФАКТ ООД НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛЕДВАЩИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите АРТЕФАКТ ООД безвреден от и срещу всички искания, щети, разноски и разходи, включително адвокатски тарифи и хонорари, произхождащи или свързани с използването на сайта.

ОБЩИ

Като предоставят лична информация към сайта, всички потребители, разбират и безпретенциозно се съгласяват със събирането на тази информация и използването и в която и да е част на света. Артефакт ООД като собственик на abonamenti.com може да развали този договор с потребителите без предварително предупреждение и по свое осмотрение и може да откаже достъп до сайта, ако по каквито и да са причини разберем, че достъпа е в противоречие с този договор, местен или международен закон, заповед от правителството, или е в противоречие с интересите на друг потребител, трета страна, външен доставчик или друга причина. Този договор трябва да се тълкува в съответствие с законите в Република България, без отношение за противоречие с други законодателства. Всеки коментар и спор възникнал към този договор трябва да бъде решен от съдебната власт в Република България.