Съвременно право

В него се разработват и изследват проблемите на българското право като действащо право, като теория и като учебна дисциплина. Списанието има няколко постоянни рубрики статии, в които се анализира и коментира действащото законодателство; критичен преглед на съдебната практика по прилагането на законодателството; сближаване на българското законодателство с правото на ЕС; усъвършенстване на законодателството; дискусии; чуждестранен опит; критика и научен живот; новоизлязла правна литература.

Цена: 24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
166
Броя годишно: 
6