Юридически свят

Публикуват се статии и студии по въпросите на правната наука, законодателството, юриспруденцията, юридическото образование. Особено внимание се обръща на съвременните процеси в света на правото, вкл. на правните реформи в страната, и на сближаването на законодателството на РБ с правото на ЕС.

Цена: 15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
1488
Броя годишно: 
2