Правна теория и практика

Дори да не сте юрист, тези списания и справочници се отнасят за нормативната уредба, законите, съдебната система и практика.

ИК Труд и право - сп. СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО

Включва: право на собственост и други вещни права, собственост и ползване на земеделски земи, придобиване, наследяване, прехвърляне, съсобственост, правни аспекти на приватизацията, възможност за участие в касовата и масовата приватизация, концесии.

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - сп. ПАЗАР И ПРАВО (Търговско и конкурентно право)

Актуално приложно знание за търговско право, за сделки и обществени поръчки, за търговска дейност и за конкуренция. Засяга правното положение на търговците, капиталовия пазар, борсите и борсовата търговия, конкуренцията, качеството и сертификацията.

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Административно правосъдие

Официално издание на Върховния административен съд. Тълкувателни решения на ОС, съдебни актове на петчленните и тричленните състави, статии, коментари.

74.40 лв.
74.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости