Труд. Социално осигуряване.

Тук са изданията, които разглеждат пазара на труда, нормативите за труд и работна заплата, човешките ресурси и личната професионална реализация.

Даниел СГ - Примерни длъжностни характеристики - строителство, контрол, надзор + CD

Съставени в съответствие с методологията, структурата и кодовите таблизи на националната квалификация на професиите и длъжностите от 2006 г. на МТСП.

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Синди труд

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Резон CD Трудови досиета

64.80 лв.
64.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Резон CD Договори

59.40 лв.
59.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

РЕЗОН - CD Калкулатори за работодателя

64.20 лв.
64.20 лв.

За какъв период ще е абонамента

РЕЗОН - CD Пенсиониране на персонала

153.00 лв.
153.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Резон CD Длъжностни характеристики

56.40 лв.
56.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости