Финанси

Издания фокусирани върху всички финасови дисциплини вкл. финансово управление, застраховане, теории и практика.

Banks in Bulgaria

524.32 лв.
524.32 лв.

За какъв период ще е абонамента

GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT-BNB and MF

Издание на Българската народна банка.

268.08 лв.
268.08 лв.

За какъв период ще е абонамента

Пазар на държавни ценни книжа

Бюлетин на БНБ, съдържащ информация относно междубанковия пазар на ДЦК, тарифата за таксите и комисионите за обра-ботка на сделките с ДЦК, първичните дилъри на ДЦК и страници на Reuters за котировките им.

57.32 лв.
57.32 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - сп. ФИНАНСИ И ПРАВО

Финансово управление, счетоводно отчитане, данъчно облагане, ценни книжа, митнически режими, застрахователна дейност.

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Застраховател прес

Вашият компас в застраховането.

48.00 лв.
48.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Банкеръ

Абонамент за вестник Банкеръ
Абонамент за вестник БанкеръАбонамент за вестник БанкеръАбонамент за вестник БанкеръАбонамент за вестник БанкеръАбонамент за вестник Банкеръ

Седмичен вестник за финанси, бизнес и политика, истории и съдби на хора с успехи и провали, анализ на причините за това.

104.00 лв.
104.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Банките в България

462.44 лв.
462.44 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости