Селско стопанство

Професионални и научни списания и вестници за повишаване на квалификацията и подобряване на производителността на фирмери и селскостопански структури.

Растениевъдни науки

Специализирано издание по въпросите на селекцията, семепроизвод-ството, новите сортове и новите технологии в растениевъдството. Статиите са с резюмета на руски и английски език.

90.00 лв.
90.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Механизация на земеделието

Списанието е предназначено за инженери, специалисти и ръководители на земеделски стопанства, фирми по механизация и сервиз, производители и експлоататори на земеделска техника, учени, студенти и др.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Фуражи и хранене

56.00 лв.
56.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Растителна защита

60.00 лв.
60.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Земеделски фондове и финансиране

240.00 лв.
240.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Бюлетин за месото

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Ветеринарна медицина

55.00 лв.
55.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български фермер + Библиотека Хоби фермер

45.99 лв.
45.99 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български фермер + Седмичен труд

69.99 лв.
69.99 лв.

За какъв период ще е абонамента

Агро ММ - бюлетин

240.00 лв.
240.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости