Сестринско дело

оригинални статии и реферати на чуждестранни научни публикации в об-ластта на сестринското дело.

Цена: 24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
976
Броя годишно: 
3