Рентгенология и радиология

През 2002г. Списанието ще продължи да излиза като луксозно многоцветно издание, в което ще бъдат публикувани статии, имащи отношение към всички раздели и направления на образната диагностика (конвенционална рентгенология, ултразвукова диагностика. Компютърна томография, нуклеарна медицина, магниторезонансна томография и др.), лъчелечението, радиобиологията, радиационната защита, медицинска информатика, рентгеновата и радиологичната техника. На страниците на списанието ще намерят място най-интересните разработки на българските и чуждестранните автори, случаи от практиката, информации за живота на асоциацията, информация за национални и международни прояви.

Цена: 24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
373
Броя годишно: 
4