Наръчник на специалиста по управление на персонала

Професионални коментари по всички новости и промени в областта на трудовите правоотношения и държавната служба; с компетентни съвети и решения на възникнали нови казуси; с писмени консултации по всички поставени от Вас въпроси; с международни правни актове и с текущата практика на МТСП и МДААР през изминалия месец.

Цена: 168.00 лв.
168.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
3799
Броя годишно: 
12