Медицински преглед

Центърът за информация по медицина (ЦИМ) възстановява списание "Медицински преглед", най-старото издание на ЦИМ, познато на няколко поколения български лекари. Сега то ще съдържа предимно оригинални публикации (статии и обзори), а като допълнение - реферати, рецензии, писма и други материали. Списанието ще бъде нау4но, на ниво университетска медицина, но ориентирано към по-широк кръг специалисти от сферата на биомедицината. Форматът на списанието е А4.

Цена: 48.00 лв.
48.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
366
Броя годишно: 
4