ИК Труд и право - сп. ПАЗАР И ПРАВО (Търговско и конкурентно право)

Актуално приложно знание за търговско право, за сделки и обществени поръчки, за търговска дейност и за конкуренция. Засяга правното положение на търговците, капиталовия пазар, борсите и борсовата търговия, конкуренцията, качеството и сертификацията.

Цена: 150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
768
Броя годишно: 
12