АГРО КОМПАС

Основна цел на списанието е да предлага точна, целенасочена и своевременна информация за процеса на преструктуриране на българското земеделие и приобщаването му към европейските стандарти, за качеството на продукцията, за нормативната база в земеделието, за дейността на държавни и неправителствени структури, работещи в областта на селското стопанство.

Цена: 50.00 лв.
50.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
488
Броя годишно: 
12