Данъци и счетоводство

Данъчни практики, нормативни документи, настолни помагала - всичко е тук.

Експерт

Отговори на въпроси в областта на трудовите отношения, счетоводството, социалното осигуряване, външнотърговската дейност, митническия режим и др..; коментари; окръжни на МФ и НОИ. Обединенен вариант между досегашните две списания - ЕКСПЕРТ и ДАНЪЧЕН ЕКСПЕРТ.

174.00 лв.
174.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Експерт-счетоводител

Двуседмично специализирано издание на Апис консулт. 24 броя във всеки от които решени казуси по счетоводство, данъци, такси, мита, труд и социално осигуряване, вещно, търговско право и др.
Пълен текст на необнародвани писма на МФ, ГДД, МТСП, НОИ и др.

96.00 лв.
96.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Електронен продукт за счетоводители - PLUTON CD

Софтуерен продукт, разработен съобразно нуждите на счетоводителите, ръководителите и мениджърите на фирми, който дава отговор на всеки възникнал проблем. В него е обединена цялата информация. Съдържа необходимата нормативна база - кодекси, закони, правилници, наредби, писма на НОИ, НАП, МТСП - разделени по теми и година на публикуване; процедури, счетоводни стандарти, коментари, статии и др. Също, най-голямата информационна база въпроси и отговори по възникнали казуси, систематизирани по данъчните закони, трудово и социално законодателство.

300.00 лв.
300.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Главен счетоводител

Двуседмичен вестник в 32 страници, предлагащ най-актуалната информация за текущата работа на счетоводителя. Всички писма на ГДД, НОИ, ГУМ, МФ и други ведомства; кратки анотации от специализираните издания; богата справочна информация.

98.40 лв.
98.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Вътрешен одитор и финансов контрол

Специализирано издание на Института на вътрешните одитори в България. Предназначено е за вътрешни одитори от публичния сектор, банките и търговските дружества, преподаватели и студенти по одит, финансов контрол и счетоводство.

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Български законник

Списанието на българските счетоводители. Месечно списание за практическо счетоводство. В него ще намерите пълните текстове на новите закони, придружени от експертни коментари. Въпроси и отговори на читатели по счетоводство, данъци, трудово и търговско право, осигуряване. Решения по данъчни, трудовоправни и др. дела на ВАС и ВКС. Обширен справочник на счетоводителя.

198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Библиотека Български счетоводител

Информационно и коментарно издание за практическо счетоводство и данъци. Всеки абонат получава 13-а книжка Годишник на счетоводителя.

104.00 лв.
104.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

АСКАНА Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата ON-LINE достъп за 2012 г.

On-line вариантът на списание Данъчна практика позволява бързо и удобно търсене по брой, дума или автор във всички публикации за текущата година, а при пълен достъп - и в публикациите за предходни години (от 2001 до 2006 г.)

90.00 лв.
90.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

АСКАНА Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата

Списанието предлага професионални коментари по новите данъчни закони и по промените в осигурителното законодателство;теория и практика по прилагането на счетоводните стандарти (национални и международни);компетентни отговори на читателски запитвания;преглед на специализирания печат, административната и съдебната практика; стопанска конюнктура, финансови институции и възможности за ресурсно осигуряване на бизнеса,   друга полезна информация (валутни курсове, лихвени проценти, обнародвано в ДВ и др.)Списанието се предлага на хартиен носител и в on-line вариант.

144.00 лв.
144.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

АКТИВ Счетоводна матрица

Месечно издание за счетоводители и финансисти. Годишните абонати получават следните бонуси: безплатно публикуване на ГФО за 2003 г., безплатна рекламна площ в размер на 100 кв. См, безплатни отговори на задавани от абонати въпроси.

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости