Електронен продукт за счетоводители - PLUTON CD

Софтуерен продукт, разработен съобразно нуждите на счетоводителите, ръководителите и мениджърите на фирми, който дава отговор на всеки възникнал проблем. В него е обединена цялата информация. Съдържа необходимата нормативна база - кодекси, закони, правилници, наредби, писма на НОИ, НАП, МТСП - разделени по теми и година на публикуване; процедури, счетоводни стандарти, коментари, статии и др. Също, най-голямата информационна база въпроси и отговори по възникнали казуси, систематизирани по данъчните закони, трудово и социално законодателство. Във всеки момент се отразяват промените така, че се вижда към кой период даден отговор е актуален. Има и пълна база данни с всички видове формуляри. Попълват се директно. Информацията се обновява веднъж месечно, чрез CD или след всеки брой на Държавен вестник чрез интернет.

Цена: 300.00 лв.
300.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
5678
Броя годишно: 
12