Вътрешен одитор и финансов контрол

Специализирано издание на Института на вътрешните одитори в България. Предназначено е за вътрешни одитори от публичния сектор, банките и търговските дружества, преподаватели и студенти по одит, финансов контрол и счетоводство.

Цена: 36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
5125
Броя годишно: 
6