Бюлетин

ИК Труд и право - Информационен бюлетин по труда

Официална информация за трудовите и социалните отноше-ния у нас, нормативни актове, становища, писма и указания на МТСП, НОИ и НЗС; решенията на органите на тристранно сътрудничество; европейско трудово и соц. законодателство.

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Бюлетин за строителство и архитектура

Издание на МРРБ. Всичко за териториалното устройство, проектирането, строителството и строителния надзор. Пълна и актуализирана информация за нови и действащи нормативни актове. Гарантирана автентичност.

84.00 лв.
84.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Бюлетин на Върховния касационен съд

Постановления на пленума, тълкувателни решения на общите събрания на колегиите, принципни решения на съставите на Върховния съд, преглед на съдебната практика.

60.00 лв.
60.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

БТА-СПРАВОЧНИК БЪЛГАРИЯ

За да намерите институции, организации и редакции с официалните им наименования, характеристики и ръководители.

588.00 лв.
588.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

БТА-Справочник Светът

За да намерите институции, организации и редакции с официалните им наименования, характеристики и ръководители.

588.00 лв.
588.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

БТА-ПРЕГЛЕД НА ПЕЧАТА

Най-важните теми от страниците на софийските всекидневници и седмичници. Привилегията да знаеш повече.

1,140.00 лв.
1,140.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Банките в България

462.44 лв.
462.44 лв.

За какъв период ще е абонамента

Информационен бюлетин "Български архитект"

Седмично издание на Съюза на архитектите в България.

25.00 лв.
25.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости