Справочници. Наръчници.

ДЪГА - Данъци - 3 тома

108.00 лв.
108.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ДЪГА ТОМ I - Корпоративно облагане

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ДЪГА ТОМ II - Данъци върху доходите + МДТ

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ДЪГА ТОМ III - Данък върху добавената стойност

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Сиела - Митница месечна актуализация на DVD или по e-mail

Включва Митническа тарифа, както и всички нормативни актове по външнотърговския и митнически режим; документи за обмитяване; регистрации на фирма; заплащане при внос и износ на стоки; коментар.

174.00 лв.
174.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Сиела - Новото данъчно облагане за 2012 г.

22.00 лв.
22.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

РЕЗОН - CD Данъчен коментар

370.20 лв.
370.20 лв.

За какъв период ще е абонамента

РЕЗОН - CD Перфектно счетоводство

443.40 лв.
443.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Резон CD Работодател

336.00 лв.
336.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости