Резон CD за бизнеса в България

Компакт диск с актуална и практическа информация за успешна дейност и управление
  "CD за бизнеса в България" осигурява:
масив от необходимата актуална нормативна уредба + експресен кратък коментар след всеки ДВ по важните нормативни промени; професионален коментар, практика и процедури в областта на: - управление на бизнеса, фирмата и персонала; - данъци и облагане; - труд и осигуряване; - финанси; - управленско счетоводство; - търговски сделки; - маркетинг; - застраховане; - интернет комуникации и IT в бизнеса; - защита на права и собственост; - правна защита;

указания на институции - за да се съобразите с тях и да избягвате нарушения и глоби; голям справочен модул - с полезна и обновяваща се справочна информация и удобни приложения (калкулатори, конвертори, календари) за бързо изчисляване на определени показатели и справки; договори, протоколи, образци и нормативно утвърдени формуляри, готови за попълване и разпечатване веднага; 200 основни бизнес писма на четири европейски езика – български, английски, немски и френски.

"CD за бизнеса в България" гарантира:
Елементарна структура за бърза ориентация Елементарна структура Лесна употреба Ежемесечно обновявана информация, необходима за управлението и организацията на бизнеса и дейността; Увереност при вземане на решения;

Цена: 504.60 лв.
504.60 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
7522
Броя годишно: 
13