РЕЗОН - CD ДДС в Европейския съюз

Компакт дискът ще Ви бъде полезен с:
Пълен коментар на облагането с ДДС, актуализиран по отношение на всички промени, направени до момента; Голям брой примери и схеми, поясняващи законовите положения и хипотези; Конкретните особености на облагането с ДДС в отделните държави-членки; Коментар на ИНКОТЕРМС и ДДС при вътреобщностните доставки; Приложения с фактологическа и сравнителна информация за ДДС в държавите членки на Европейския съюз; Нормативната и поднормативната уредба във връзка с ДДС, писма и указания на НАП и МФ; Формулярите и декларациите по ДДС, в готов за попълване и разпечатване вид.

Цена: 219.00 лв.
219.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
7419
Броя годишно: 
5