РЕЗОН - CD Бизнес калкулатор

CD Бизнес калкулатори спестява ценно време и Ви гарантира прецизни резултати при изчисляване на:
Годишна данъчна основа за доходи от: - трудови правоотношения; - стопанска дейност като едноличен търговец; - наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; - друга стопанска дейност. Месечен данък, осигуровки и ефект от данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховане за доходи от трудови правоотношения; Нетен месечен доход за лица, работещи по трудово правоотношение; Годишен данък и ефект от данъчни облекчения за доходи на физически лица; Цена на работната сила според трудовото възнаграждение; Дължими осигурителни вноски по фондове за самоосигуряващи се лица; Осигурителен стаж и право на пенсия за осигурителен стаж; Дължими авансови вноски за корпоративния данък; Норма на печалбата; Лихви за просрочени данъци, такси и други държавни вземания, здравноосигурителни вноски и осигуровки за ДОО и ДЗПО; Данъчна основа при зададена брутна сума с ДДС и обратно в зависимост от заложената ставка.

Цена: 125.40 лв.
125.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
7685
Броя годишно: 
3