ИК Труд и право - Трудови отношения 2012 година

Актуализиран текст на законовите и подзаконовите нормативни актове, съдебна практика, административна практика, изчерпателен коментар и приложени разяснения на новите моменти през 2000 г. Автор: колектив с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков.

Цена: 26.40 лв.
26.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
1397
Броя годишно: 
1