ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с месечна актуализация със CD /за нови абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

Цена: 270.00 лв.
270.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
4602
Броя годишно: 
12