Правна теория и практика

Дори да не сте юрист, тези списания и справочници се отнасят за нормативната уредба, законите, съдебната система и практика.
СнимкаИмесортиране на иконитеЦенаНаправи абонамент
Юридически свят15.00 лв.
Търговско право36.00 лв.
n/aТълкувателни решения и тълкувателни постановления по наказателни дела42.00 лв.
n/aТълкувателни решения и тълкувателни постановления по граждански дела т.1 и т.250.40 лв.
n/aТълкувателни решения и тълкувателни постановления по административни дела36.00 лв.
Съвременно право24.00 лв.
n/aСИЕЛА Правни проблеми по ЗУТ19.00 лв.
n/aСиела Норми Net338.40 лв.
n/aСиела - Евро месечна актуализация на DVD или по e-mail354.00 лв.
n/aСиела - Юридическо списание Норма99.00 лв.
n/aРешения на КС по въпросите на Наказателния процес15.00 лв.
n/aРецензии по наказателноправни науки, проф. Д. Михайлов, изд. 200512.00 лв.