Бюлетин

РААБЕ ТРУДОВО ПРАВО ЗА РАБОТОДАТЕЛИ /основно тяло + г.абонамент за нови абонати/

Практически наръчник, разясняващ правата и задълженията на работодателя, онагледени с примери и практика на МТСП + CD с над 150 образци на договори и всички необходими на работодателя формуляри. Към наръчника има специално приложение, посветено на длъжностните характеристики + CD със 164 примерни образци от всички класове, групи и подгрупи на новата НКПД.

487.20 лв.
487.20 лв.

За какъв период ще е абонамента

РААБЕ ТРУДОВО ПРАВО ЗА РАБОТОДАТЕЛИ /абонамент за стари абонати/

Практически наръчник, разясняващ правата и задълженията на работодателя, онагледени с примери и практика на МТСП + CD с над 150 образци на договори и всички необходими на работодателя формуляри. Към наръчника има специално приложение, посветено на длъжностните характеристики + CD със 164 примерни образци от всички класове, групи и подгрупи на новата НКПД.

351.00 лв.
351.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

РААБЕ Данъчно-счетоводен наръчник - Актуален коментар и практически примери /абонамент за стари абонати/

Актуални коментари върху най-използваните закони в областта на данъчното и счетоводното законодателство.

480.00 лв.
480.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

РААБЕ Данъчно-счетоводен наръчник - Актуален коментар и практически примери /основно тяло + г.абонамент за нови абонати/

Актуални коментари върху най-използваните закони в областта на данъчното и счетоводното законодателство.

607.20 лв.
607.20 лв.

За какъв период ще е абонамента

РААБЕ Данъчно-счетоводен наръчник - нормативен сборник + CD /за нови абонати/

Най-използваната данъчна и счетоводна нормативна уредба на хартиен носител и компакт диск в ежедневната практика на счетоводителя.

439.20 лв.
439.20 лв.

За какъв период ще е абонамента

РААБЕ Данъчно-счетоводен наръчник - нормативен сборник + CD /абонамент за стари абонати/

Най-използваната данъчна и счетоводна нормативна уредба на хартиен носител и компакт диск в ежедневната практика на счетоводителя.

312.00 лв.
312.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Наръчник на икономиста

Списание "Наръчник на икономиста" е доказан лидер в счетоводната практика. Вече 18 години то е предпочитаното списание сред счетоводните кръгове, наблягащо на практическото прилагане на счетоводната материя.
В него ще намерите цялата информация, необходима за ежедневната Ви работа: нормативна база, писма на НОИ, НАП, МТСП; съдебна и арбитражна практика, коментари, статии, въпроси и отговори, анализи и др.

256.00 лв.
256.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Информационен бюлетин - управление на средното образование

Тук са наредбите на Министерството на образованието и науката - необходимата нормативна информация за директори и учители - изпитни програми, указания и разпоредби.

42.00 лв.
42.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Информационен бюлетин на БНБ

Месечен бюлетин за решенията на УС на БНБ. Осведомява за лихвената политика, за златния и валутния резерв на БНБ, кредитните вложения и ресурси на банките, изпълнението на държавния бюджет.

1,370.64 лв.
1,370.64 лв.

За какъв период ще е абонамента

Инфобизнес

Информация за събития, мероприятия и инициативи от дейността на БТПП Оферти от български и чужди фирми Коментари и анализи по данъчни, митнически, външнотърговски въпроси Съобщения за форуми, панаири и изложения в България и чужбина

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости