Наръчник на икономиста

Списание "Наръчник на икономиста" е доказан лидер в счетоводната практика. Вече 18 години то е предпочитаното списание сред счетоводните кръгове, наблягащо на практическото прилагане на счетоводната материя.
В него ще намерите цялата информация, необходима за ежедневната Ви работа: нормативна база, писма на НОИ, НАП, МТСП; съдебна и арбитражна практика, коментари, статии, въпроси и отговори, анализи и др.
С абонамент за списание "Наръчник на икономиста" за 2011 г. Вие получавате книгите:
- Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2010 г. - Данъчно законодателство 2011 г. Съдържа: ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ, ЗАкцДС, ЗДДФЛ и коментари по промените от водещи специалисти. - Социално осигуряване 2011 г. - Съдържа: Актуалните текстове на КСО, съпътсващите го законови и подзаконови нормативни актове и коментар по промените за 2011 г. - Останалите книги от поредицата съдържат практическа информация по прилагане на данъчното, осигурителното, счетоводното, трудовото и търговското законодателство, въпроси и отговори по възникнали казуси, коментари, статии, анализи.

Цена: 256.00 лв.
256.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
2848
Броя годишно: 
12