Книга

Текущо данъчно и счетоводно отчитане и годишно приключване за 2011 г.

Книга - годишник на издателство “Коман”.

28.80 лв.
28.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Сиела - Новото данъчно облагане за 2012 г.

22.00 лв.
22.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Сиела - Социално и здравно осигуряване за 2012

18.00 лв.
18.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Сборник закони - Апис

246.00 лв.
246.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Настолник на счетоводителя 2011 г.

Уникално справочно издание, неизменно помагало за Вас. Изданието предлага най-необходимата информация, напълно актуализирана и обновена за • понятия, срокове, санкции по Закона за счетоводството • размери, срокове, санкции по данъчните закони • работна заплата, командировъчни и цени на течните горива • данни за комбинирания разход на гориво на всички модели пътнически автомобили • обобщен данъчен и осигурителен календар за 2007 г. • всички важни банкови сметки, митнически режим, валутни курсове, тримесечен либор и др.

28.80 лв.
28.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - Трудови отношения 2012 година

Актуализиран текст на законовите и подзаконовите нормативни актове, съдебна практика, административна практика, изчерпателен коментар и приложени разяснения на новите моменти през 2000 г. Автор: колектив с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков.

26.40 лв.
26.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - Новото данъчно законодателство през 2012 година

Актуализирани текстове на основните данъчни закони. Изчерпателен професионален коментар с акцент върху промените в данъчното законодателство. Актуални писма на НАП. Важни приложения.

26.40 лв.
26.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - Социално осигуряване 2012 година

Цялостна и актуализирана нормативна уредба. Официални становища, писма и указания на НОИ, КФН и НАП. Професионален коментар с акцент върху новите моменти в социалното осигуряване през 2007 г.

26.40 лв.
26.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - Данъчно облагане и счетоводно приключване 2011 г.

Годишно счетоводно отчитане на 2006г. по МСФО и по НСФОМСП. Годишни счетоводни отчети в бюджетните и в специфичните предприятия. Корпоративно подоходно облагане. Облагане доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност.

30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ДЪГА - Наръчник по социално осигуряване 2012 г.

30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости