Книга

Даниел СГ - Електрически уредби и съоръжения - наредби за проектиране, изграждане и експлоатация - №4, №14 и №8

Наредби за проектиране, изграждане и експлоатация.

8.40 лв.
8.40 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

28.20 лв.
28.20 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Кофражи и скелета - проф. Киров

16.80 лв.
16.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - ПИПСМР Сгради

10.80 лв.
10.80 лв.

За какъв период ще е абонамента

Даниел СГ - Примерни длъжностни характеристики - строителство, контрол, надзор + CD

Съставени в съответствие с методологията, структурата и кодовите таблизи на националната квалификация на професиите и длъжностите от 2006 г. на МТСП.

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

СИЕЛА Правни проблеми по ЗУТ

19.00 лв.
19.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Решения на КС по въпросите на Наказателния процес

15.00 лв.
15.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости