Справочници. Правно-информационни системи.

ИК Труд и право - ЕПИ Търговско право Desktop при месечна актуализация със CD /за стари абонати/

Всичко за търговското право; за обществените поръчки; за конкуренцията и за изискванията на пазара.

234.00 лв.
234.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ Търговско право Desktop с актуализация по интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за търговското право; за обществените поръчки; за конкуренцията и за изискванията на пазара.

198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с актуализация по Интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с месечна актуализация със CD /за стари абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

234.00 лв.
234.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Дакси - Карта за предплатен достъп до всички бази 25 лв

Достъп до ДАКСИ ГЛОБАЛ, компютърен ДВ - Официален и Неофициален раздел, Закони

25.00 лв.
25.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости