ИК Труд и право - ЕПИ - СОБСТВЕНОСТ Desktop - с актуализация по Интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за вещното, семейното и наследственото право; за собствеността и ползването на земята; за интелектуалната собственост; за териториалното устройство, кадастъра и имотния регистър.

Цена: 198.00 лв.
198.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
6485
Броя годишно: 
104