Култура и изкуство

Изобразително и сценично изкуство, литература и музика, всичко което обобщавайки творческия потенциал в обществото формира културата.

Пари и култура

Абонамент за списание "Пари и Култура"

Списание "Пари и култура" се интересува от историята на парите, историята на културата и всички техни значими преплитания, които пораждат разкази: вълнуващи, но и раняващи със своето безличие; емблематични, но и позабравени. Всеки брой съдържа една основна тема, която е предварително зададен фокус за различни гледни точки и която определя облика на броя.

36.00 лв.
36.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Ориенталия - списание за Изтока

Абонамент за списание Ориенталия

ORIENTALIA е първото периодично (два пъти годишно) ориенталистично списание у нас. Основните рубрики в него предлагат преводи на класически текстове от областта на културната история, литературата и философията на Изтока, материали от историята на политическите и културни контакти между Европа и Ориента, видени през погледа на класически автори и съвременни интерпретатори.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Християнство и култура

списанието разисква въпроси на християнската религия и църква, въпроси на съвременната култура

25.00 лв.
25.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Театър

Медиатор, информатор и анализатор на българския и световния театър.

40.00 лв.
40.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

КУЛТУРА

Седмичник за събитията, процесите и авторитетите в областта на изкуството, медиите, хуманитарните науки, частното знание и обществото.

70.00 лв.
70.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

КИНО

Списанието, с което филмовият свят идва при вас.

20.00 лв.
20.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Европа 2001

Списание Европа 2001

Списание "Европа 2001" работи съвмeстно с посолствата и културните институти на различни държави в София като всеки брой е посветен на определена страна и започва с интервю на Н. Пр. Посланика на съответната дипломатическа мисия. Рубриките “Евроинтеграция”, “Еврокартотека”, “Досие”, “Общество” съдържат материали, свързани със социалното устройство, законодателната основа и икономиката на държавата, която списанието представя и взаимовръзките й с България. Културните взаимодействия и традициите са отразени в рубриките “Европейци”, “Градове”, “Арт”, “Витрина”, “Традиции”.В рубриките за съвременно българско изкуство – “Ателие”, “Фотоателие”, “Литарт” списание "Европа 2001" представя по един български художник, фотограф, поет. Материалите имат кратки резюмета на английски език.

21.00 лв.
21.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости