Издания на БАН

Правна мисъл

Орган на Института за правни науки при БАН, публикува анализи на норамативни актове и съдебната практика, изследвания на чуждестранни юристи, рецензии, биографии, научна информация.

20.00 лв.
20.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Инженерни науки

50.00 лв.
50.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ПАЛЕОБУЛГАРИКА/Старобългаристика/

205.00 лв.
205.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Българско списание по психология

68.00 лв.
68.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Българско музикознание + Проблеми на изкуството

54.00 лв.
54.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

SERDICA MATHEMATICAL JOURNAL

60.00 лв.
60.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Journal of Materials Science and Technology

50.00 лв.
50.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS

60.00 лв.
60.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Bulgarian Chemical Communications /Известия по химия/

150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ETUDES BALKANIQUES

Revue trimestrielle publiee par l`Institut d`Etudes balkaniques aupres de l`Academie bulgare des sciences.Elle rend compte des plus recents ouvrages,congres,conferences,colloques ou autres manifestations scientifiques consacrees aux etudes balkaniques.

240.00 лв.
240.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости