Селско стопанство

Професионални и научни списания и вестници за повишаване на квалификацията и подобряване на производителността на фирмери и селскостопански структури.

Acta Zoologica Bulgarica

70.00 лв.
70.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Bulgarian Journal of Agricultural Science

Списанието публикува научни статии на автори от цял свят по въпросите на аграрната и свързаните с нея науки, поради което има широк кръг от потребители. Разпространява се на всички континенти и материалите му се индексират от CABI, AGRIS, BIOSIS др. научно-информационни международни институции.

120.00 лв.
120.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Селскостопанска наука

Издание на Селскостопанската академия, в което се публикуват статии и научни съобщения по всички приоритетни направления на селскостопанската наука у нас.

72.00 лв.
72.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Селскостопанска техника

Селскостопанска техника е единственото списание у нас за побликуване на научни статии по механизация и автоматизация на процесите в растениевъдството и животновъдството.

48.00 лв.
48.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Почвознание, агрохимия и екология

Излиза от 36 години и е единственото научно издание в областта на почвознанието аграрната екология. Известно е в чужбина и се разпространява над 30 страни.

72.00 лв.
72.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Птицевъдство

Печатен орган на Съюза на птицевъдите в България, който отразява съюзния живот и научнотехническия прогрес в птицевъдството, птицепреработвателната промишленост и всички дейности свързани с тях.

30.00 лв.
30.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Списание с почти 100-годишна история. На неговите страници намират място теми за дискусии по национални и международни лозаро-винарски въпроси, икономическа, правна и търговска информация и др.

24.00 лв.
24.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Методологични и теоретико-методични проблеми на аграрната политика, разработки по собствеността, приватизацията, пазара и маркетинга на земеделската земя.

48.00 лв.
48.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Земя

Абонамент за вестник Земя
Абонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник ЗемяАбонамент за вестник Земя

Голямоформатен национален всекидневник.

144.00 лв.
144.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЮС

Списание за професионално земеделие, продължител на най-старото земеделско списание в България, Орало, издавано от 1884г.

72.00 лв.
72.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Абонирай се за новости