Растениевъдни науки

Специализирано издание по въпросите на селекцията, семепроизвод-ството, новите сортове и новите технологии в растениевъдството. Статиите са с резюмета на руски и английски език.

Цена: 90.00 лв.
90.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
974
Броя годишно: 
6