Право и бизнес - цената е за брой списания

Списание Право и Бизнес

СЪЗДАВАНЕ: Ноември 2009 г. излиза първи брой на специализираното издание „Право & Бизнес".
ЦЕЛИ: Списание „Право & Бизнес", коментира актуалната правна рамка за бизнеса.
Целта на издание „Право & Бизнес" е да предоставя:

 • експресни коментари на нормативните промени, важни за бизнеса;
 • коментари по обнародвани нови нормативни актове, касаещи бизнеса;
 • коментари, анализи, тълкувания и практически препоръки в различните сфери на икономиката, свързани с последните изменения и допълнения в нормативната уредба;
 • решения на казуси;
 • отговори на въпроси;
 • споделена практика.

ПЕРИОДИЧНОСТ: „Право & Бизнес" излиза веднъж месечно, отразявайки най-актуалните теми, формиращи правната рамка за бизнеса.
ЗА КОГО Е СПИСАНИЕТО:

 • Управители
 • Директори
 • Мениджъри на всички нива
 • Съдружници в търговски дружества
 • Счетоводители
 • Юристи 
Цена: 175.92 лв.
175.92 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
7528
Броя годишно: 
12