Пазар на държавни ценни книжа

Бюлетин на БНБ, съдържащ информация относно междубанковия пазар на ДЦК, тарифата за таксите и комисионите за обра-ботка на сделките с ДЦК, първичните дилъри на ДЦК и страници на Reuters за котировките им.

Цена: 57.32 лв.
57.32 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
1310
Броя годишно: 
4