ИК Труд и право - Информационен бюлетин по труда

Официална информация за трудовите и социалните отноше-ния у нас, нормативни актове, становища, писма и указания на МТСП, НОИ и НЗС; решенията на органите на тристранно сътрудничество; европейско трудово и соц. законодателство.

Цена: 150.00 лв.
150.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
110
Броя годишно: 
12