ИК Труд и право - ЕПИ ТРУД И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Desktop с актуализация по интернет след всеки брой на ДВ /за стари абонати/

Всичко за трудовите отношения и държавната служба; за заплащането на труда; за здравословните и безопасни условия на труд; за заетостта; за социалното и здравно осигуряване и за социалното подпомагане

Цена: 270.00 лв.
270.00 лв.

За какъв период ще е абонамента

Каталожен No: 
6477
Броя годишно: 
104